Inschrijven

Juridische 2-daagse 2019

11 en 12 november, Arnhem

Juridische 2-daagse Inschrijven

Welkom

Dit jaar verruimen we voor de tiende keer uw blik. Op de jubileumeditie van de VNG Juridische 2-daagse staat alles in het teken om uw vakkennis een flinke boost te geven. Van actuele kennis tot verdieping, van vaardigheden tot inspiratie op juridisch vakgebied. Dat is waar het op maandag 11 en dinsdag 12 november, in Arnhem, om draait op hét congres voor gemeentejuristen.

En ook om het ontmoeten van vakgenoten. Want de VNG Juridische 2-daagse is de ontmoetingsplek voor collega’s uit het hele land én de VNG-medewerkers van het team Recht. En natuurlijk laten wij het tienjarig jubileum van het congres niet ongemerkt voorbij gaan…

Over het congres

Onze plenaire sprekers zijn: 
Jantine Kriens, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
Armand Schreurs, cabaretier en poppenspeler
André Kuipers, arts en ESA-astronaut
Nathan Ducastel, directeur Beleid Informatiesamenleving Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid van de VNG

Voor wie?
De VNG Juridische 2-daagse is bestemd voor juristen, afdelingshoofden en juridisch medewerkers/geïnteresseerden werkzaam bij gemeenten of andere overheidsinstellingen.

Programma

Het programma is onder voorbehoud 

Dag 1 Maandag 11 november 

09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie deelnemers
10.00 – 10.15 uur  Opening VNG Juridische 2-daagse (10de editie) door Jantine Kriens, algemeen directeur VNG  
10.15 – 12.45 uur Deelsessies ronde 1, carrousel ronde 1 en ronde 2*
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.00 uur Deelsessies ronde 2, carrousel ronde 3 en ronde 4*
16.15 – 16.45 uur Afsluiting/terugblik op de dag door Armand Schreurs
16.45 – 17.30 uur  Borrel
18.30 – 21.30 uur  Diner

*Een deelsessie duurt 2,5 uur inclusief een korte pauze. Een carrouselsessie duurt 1 uur met een korte pauze tussen twee rondes in.


Dag 2 Dinsdag 12 november

08.45 – 09.30 uur Ontvangst en registratie deelnemers
09.30 – 09.35 uur Opening door Nathan Ducastel, directeur Beleid Informatiesamenleving Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid van de VNG
09.35 – 10.30 uur Plenaire presentatie door André Kuipers
10.45 – 13.00 uur Deelsessies ronde 1**, carrousel ronde 1 en ronde 2*
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 16.30 uur Deelsessies ronde 2, carrousel ronde 3 en ronde 4*
16.30 – 17.00 uur Afsluitende borrel

*Een deelsessie duurt 2,5 uur inclusief een korte pauze. Een carrouselsessie duurt 1 uur met een korte pauze tussen twee rondes in.
** Op dinsdag duren de deelsessies in de eerste ronde 2 uur en 15 min

 

Thema

Programmaonderdeel

10:15
1.1 en 1.7 Hoe kan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) slagen?
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:15
1.4 en 1.10 De weg naar een circulaire plasticketen. Wat betekent dit voor uw gemeente?
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:15
1.2 en 1.8 De elektrische laadinfrastructuur en doelgroepenvervoer
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:15
1B Ontwikkelingen in het bestuurlijk bewijsrecht
Deelsessie | Eindigt: 12:45
1C "Ruzie maken met relatiebehoud"
Deelsessie | Eindigt: 12:45
1A Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur en Wet open overheid
Deelsessie | Eindigt: 12:45
1E AVG - Hoe houden we het niet-juridisch?
Deelsessie | Eindigt: 12:45
1F Burgemeestersbevoegdheden
Deelsessie | Eindigt: 12:45
1H en 1P In drie stappen naar een begrijpelijk besluit
Vaardighedensessie | Eindigt: 12:45
1D Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht
Deelsessie | Eindigt: 12:45
1.3 en 1.9 Openbare zaken en eigenaarsbevoegdheden van gemeenten
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:15
1.6 en 1.12 Uw gemeente gezien vanuit de ruimte met satellieten
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:15
1G en 1O Argumentatieleer: Gelijk hebben én krijgen
Vaardighedensessie | Eindigt: 12:45
1.5 en 1.11 Participatieverordening?
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:15
11:30
1.4 en 1.10 De weg naar een circulaire plasticketen. Wat betekent dit voor uw gemeente?
Workshopcarrousel | Eindigt: 12:30
1.2 en 1.8 De elektrische laadinfrastructuur en doelgroepenvervoer
Workshopcarrousel | Eindigt: 12:30
1.3 en 1.9 Openbare zaken en eigenaarsbevoegdheden van gemeenten
Workshopcarrousel | Eindigt: 12:30
1.6 en 1.12 Uw gemeente gezien vanuit de ruimte met satellieten
Workshopcarrousel | Eindigt: 12:30
1.1 en 1.7 Hoe kan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) slagen?
Workshopcarrousel | Eindigt: 12:30
1.5 en 1.11 Participatieverordening?
Workshopcarrousel | Eindigt: 12:30
13:30
1.13 en 1.19 Toetsing van regelgeving door de rechter
Workshopcarrousel | Eindigt: 14:30
1.16 en 1.22 Handreiking gemeentelijke verordeningen i.r.t transitie Omgevingsrecht
Workshopcarrousel | Eindigt: 14:30
1.18 en 1.24 De Europabewuste overheidsprofessional
Workshopcarrousel | Eindigt: 14:30
1.17 en 1.23 De geheimhoudingsplicht: aandachtspunten voor de praktijk
Workshopcarrousel | Eindigt: 14:30
1.15 en 1.21 Actualiteiten Gemeenterecht
Workshopcarrousel | Eindigt: 14:30
1I Actualiteiten Bestuursrecht
Deelsessie | Eindigt: 16:00
1J en 2L De kunst van het regelgeven
Deelsessie | Eindigt: 16:00
1K Actuele ontwikkelingen Wet Hergebruik Overheidsinformatie
Deelsessie | Eindigt: 16:00
1L en 2D Handhaving voor en door gemeenten
Deelsessie | Eindigt: 16:00
1M Werken met het nieuwe VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid: hoe koop je maatschappelijk verantwoord in?
Deelsessie | Eindigt: 16:00
1N Contracteren: regel het aan de voorkant!
Deelsessie | Eindigt: 16:00
1.14 en 1.20 Problematiek bij toeristische verhuur woonruimte
Workshopcarrousel | Eindigt: 14:30
1H en 1P In drie stappen naar een begrijpelijk besluit
Vaardighedensessie | Eindigt: 16:00
1G en 1O Argumentatieleer: Gelijk hebben én krijgen
Vaardighedensessie | Eindigt: 16:00
14:45
1.13 en 1.19 Toetsing van regelgeving door de rechter
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:45
1.16 en 1.22 Handreiking gemeentelijke verordeningen i.r.t transitie Omgevingsrecht
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:45
1.18 en 1.24 De Europabewuste overheidsprofessional
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:45
1.14 en 1.20 Problematiek bij toeristische verhuur woonruimte
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:45
1.15 en 1.21 Actualiteiten Gemeenterecht
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:45
1.17 en 1.23 De geheimhoudingsplicht: aandachtspunten voor de praktijk
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:45
10:45
2.6 en 2.12 Actuele ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:45
2.1 en 2.7 Altijd vergoeding bij onrechtmatige besluiten?
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:45
2.2 en 2.8 Juridische knelpunten en oplossingen bij burgerinitiatieven
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:45
2.3 en 2.9 Schaarse vergunningen in de praktijk
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:45
2.4 en 2.10 Digitale handtekening
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:45
2.5 en 2.11 WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
Workshopcarrousel | Eindigt: 11:45
2G en 2O "Mag het wat creatiever alstublieft?"
Vaardighedensessie | Eindigt: 13:00
2H en 2P Timemanagement voor juristen
Vaardighedensessie | Eindigt: 13:00
2A Wat betekent de AVG voor gemeenten? Wat kom je als jurist tegen, waar gaat het mis, wat kan je zelf oplossen?
Deelsessie | Eindigt: 12:30
2B Actualiteiten Aanbestedingsrecht
Deelsessie | Eindigt: 13:00
2C Privaatrechtelijke afspraken bij een evenementenvergunning
Deelsessie | Eindigt: 13:00
2E Een herziene WGR: meer grip van gemeenten op samenwerking
Deelsessie | Eindigt: 13:00
2D Handhaving voor en door gemeenten
Deelsessie | Eindigt: 13:00
2F Het professionaliseren van het opdrachtgeverschap in een complexe gemeentelijke context
Deelsessie | Eindigt: 13:00
1L en 2D Handhaving voor en door gemeenten
Deelsessie | Eindigt: 13:00
12:00
2.6 en 2.12 Actuele ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
Workshopcarrousel | Eindigt: 13:00
2.1 en 2.7 Altijd vergoeding bij onrechtmatige besluiten?
Workshopcarrousel | Eindigt: 13:00
2.2 en 2.8 Juridische knelpunten en oplossingen bij burgerinitiatieven
Workshopcarrousel | Eindigt: 13:00
2.3 en 2.9 Schaarse vergunningen in de praktijk
Workshopcarrousel | Eindigt: 13:00
2.4 en 2.10 Digitale handtekening
Workshopcarrousel | Eindigt: 13:00
2.5 en 2.11 WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
Workshopcarrousel | Eindigt: 13:00
14:00
2.14 en 2.20 Ondermijning en de rol van de gemeente
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:00
2.17 en 2.23 Rondleiding Papendal
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:00
2.13 en 2.19 Is de energiewetgeving en de Omgevingswet Klimaatakkoord-proof?
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:00
2.15 en 2.21 Openbaarheid(sbeperkingen) onder de Archiefwet 1995
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:00
2.16 en 2.22 De autonome bevoegdheid van gemeenten en experimenten
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:00
2.18 en 2.24 Nieuwe handvatten handhaving Drank- en horecawet
Workshopcarrousel | Eindigt: 15:00
2K De effectieve organisatie van publieke taken versus het aanbestedingsrecht
Deelsessie | Eindigt: 16:30
2I Bestuursprocesrecht
Deelsessie | Eindigt: 16:30
2J Actualiteiten Subsidierecht
Deelsessie | Eindigt: 16:30
2M Wet elektronische bekendmaking
Deelsessie | Eindigt: 16:30
2N AVG in het Sociaal Domein
Deelsessie | Eindigt: 16:30
1J en 2L De kunst van het regelgeven
Deelsessie | Eindigt: 16:30
2G en 2O "Mag het wat creatiever alstublieft?"
Vaardighedensessie | Eindigt: 16:30
2H en 2P Timemanagement voor juristen
Vaardighedensessie | Eindigt: 16:30
15:15
2.17 en 2.23 Rondleiding Papendal
Workshopcarrousel | Eindigt: 16:15
2.13 en 2.19 Is de energiewetgeving en de Omgevingswet Klimaatakkoord-proof?
Workshopcarrousel | Eindigt: 16:15
2.14 en 2.20 Ondermijning en de rol van de gemeente
Workshopcarrousel | Eindigt: 16:15
2.15 en 2.21 Openbaarheid(sbeperkingen) onder de Archiefwet 1995
Workshopcarrousel | Eindigt: 16:15
2.16 en 2.22 De autonome bevoegdheid van gemeenten en experimenten
Workshopcarrousel | Eindigt: 16:15
2.18 en 2.24 Nieuwe handvatten handhaving Drank- en horecawet
Workshopcarrousel | Eindigt: 16:15
  10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 en 1.7 Hoe kan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) slagen?
1.4 en 1.10 De weg naar een circulaire plasticketen. Wat betekent dit voor uw gemeente?
1.2 en 1.8 De elektrische laadinfrastructuur en doelgroepenvervoer
1B Ontwikkelingen in het bestuurlijk bewijsrecht
1C "Ruzie maken met relatiebehoud"
1A Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur en Wet open overheid
1E AVG - Hoe houden we het niet-juridisch?
1F Burgemeestersbevoegdheden
1H en 1P In drie stappen naar een begrijpelijk besluit
1D Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht
1.3 en 1.9 Openbare zaken en eigenaarsbevoegdheden van gemeenten
1.6 en 1.12 Uw gemeente gezien vanuit de ruimte met satellieten
1G en 1O Argumentatieleer: Gelijk hebben én krijgen
1.5 en 1.11 Participatieverordening?
1.4 en 1.10 De weg naar een circulaire plasticketen. Wat betekent dit voor uw gemeente?
1.2 en 1.8 De elektrische laadinfrastructuur en doelgroepenvervoer
1.3 en 1.9 Openbare zaken en eigenaarsbevoegdheden van gemeenten
1.6 en 1.12 Uw gemeente gezien vanuit de ruimte met satellieten
1.1 en 1.7 Hoe kan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) slagen?
1.5 en 1.11 Participatieverordening?
1.13 en 1.19 Toetsing van regelgeving door de rechter
1.16 en 1.22 Handreiking gemeentelijke verordeningen i.r.t transitie Omgevingsrecht
1.18 en 1.24 De Europabewuste overheidsprofessional
1.17 en 1.23 De geheimhoudingsplicht: aandachtspunten voor de praktijk
1.15 en 1.21 Actualiteiten Gemeenterecht
1I Actualiteiten Bestuursrecht
1J en 2L De kunst van het regelgeven
1K Actuele ontwikkelingen Wet Hergebruik Overheidsinformatie
1L en 2D Handhaving voor en door gemeenten
1M Werken met het nieuwe VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid: hoe koop je maatschappelijk verantwoord in?
1N Contracteren: regel het aan de voorkant!
1.14 en 1.20 Problematiek bij toeristische verhuur woonruimte
1H en 1P In drie stappen naar een begrijpelijk besluit
1G en 1O Argumentatieleer: Gelijk hebben én krijgen
1.13 en 1.19 Toetsing van regelgeving door de rechter
1.16 en 1.22 Handreiking gemeentelijke verordeningen i.r.t transitie Omgevingsrecht
1.18 en 1.24 De Europabewuste overheidsprofessional
1.14 en 1.20 Problematiek bij toeristische verhuur woonruimte
1.15 en 1.21 Actualiteiten Gemeenterecht
1.17 en 1.23 De geheimhoudingsplicht: aandachtspunten voor de praktijk
  10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 en 2.12 Actuele ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
2.1 en 2.7 Altijd vergoeding bij onrechtmatige besluiten?
2.2 en 2.8 Juridische knelpunten en oplossingen bij burgerinitiatieven
2.3 en 2.9 Schaarse vergunningen in de praktijk
2.4 en 2.10 Digitale handtekening
2.5 en 2.11 WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
2G en 2O "Mag het wat creatiever alstublieft?"
2H en 2P Timemanagement voor juristen
2A Wat betekent de AVG voor gemeenten? Wat kom je als jurist tegen, waar gaat het mis, wat kan je zelf oplossen?
2B Actualiteiten Aanbestedingsrecht
2C Privaatrechtelijke afspraken bij een evenementenvergunning
2E Een herziene WGR: meer grip van gemeenten op samenwerking
2D Handhaving voor en door gemeenten
2F Het professionaliseren van het opdrachtgeverschap in een complexe gemeentelijke context
1L en 2D Handhaving voor en door gemeenten
2.6 en 2.12 Actuele ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
2.1 en 2.7 Altijd vergoeding bij onrechtmatige besluiten?
2.2 en 2.8 Juridische knelpunten en oplossingen bij burgerinitiatieven
2.3 en 2.9 Schaarse vergunningen in de praktijk
2.4 en 2.10 Digitale handtekening
2.5 en 2.11 WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
2.14 en 2.20 Ondermijning en de rol van de gemeente
2.17 en 2.23 Rondleiding Papendal
2.13 en 2.19 Is de energiewetgeving en de Omgevingswet Klimaatakkoord-proof?
2.15 en 2.21 Openbaarheid(sbeperkingen) onder de Archiefwet 1995
2.16 en 2.22 De autonome bevoegdheid van gemeenten en experimenten
2.18 en 2.24 Nieuwe handvatten handhaving Drank- en horecawet
2K De effectieve organisatie van publieke taken versus het aanbestedingsrecht
2I Bestuursprocesrecht
2J Actualiteiten Subsidierecht
2M Wet elektronische bekendmaking
2N AVG in het Sociaal Domein
1J en 2L De kunst van het regelgeven
2G en 2O "Mag het wat creatiever alstublieft?"
2H en 2P Timemanagement voor juristen
2.17 en 2.23 Rondleiding Papendal
2.13 en 2.19 Is de energiewetgeving en de Omgevingswet Klimaatakkoord-proof?
2.14 en 2.20 Ondermijning en de rol van de gemeente
2.15 en 2.21 Openbaarheid(sbeperkingen) onder de Archiefwet 1995
2.16 en 2.22 De autonome bevoegdheid van gemeenten en experimenten
2.18 en 2.24 Nieuwe handvatten handhaving Drank- en horecawet

Plenaire sprekers

André Kuipers
Armand Schreurs
Jantine Kriens
Nathan Ducastel

Team Recht

Caroline Blokhuis

Functie: Juridisch adviseur
Expertise: Awb, AVG, Model-APV
Dit jaar viert de VNG juridische 2-daagse haar tiende verjaardag. Natuurlijk doen we een extra strik om het congres, maar het echte cadeau is ook dit jaar weer het gedegen juridisch inhoudelijk programma. Ik wens u veel plezier en natuurlijk ga ik graag met u in gesprek over mijn juridische expertise: het algemeen bestuursrecht (Awb), Privacy (AVG) en de ‘gemeentelijke praktijk’ als geregeld in de Gemeentewet en onze model- APV.

 

Eveline de Bruin

Functie: Senior juridisch adviseur
Expertise: Overheidsprivaatrecht
Juridische dienstverlening en belangenbehartiging op het gebied van overheidsprivaatrecht. Dat is waar ik mij mee bezig hou in het Team Recht. Alle informatie hierover die relevant is voor gemeenten vindt u in de Portal Overheidsprivaatrecht op de VNG website. Dit jaar heb ik onder meer gewerkt aan de handreiking Contracteren. De schrijver van de handreiking verzorgt er een deelsessie over. En u mag mij altijd aanspreken!

 

Josette Evers

Functie: Juridisch adviseur
Expertise: Winkeltijdenwet, Drank- en Horecawet, Model-marktverordening, Model-Apv: specifiek evenementen, openbare inrichtingen, standplaatsen.
Model-Apv: specifiek evenementen, openbare inrichtingen, standplaatsen.
En naast al deze onderwerpen beantwoord ik ook vragen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet. Dit jaar heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het actualiseren van de model-marktverordening, het organiseren en coördineren van het proces rondom de actualisatie van de VNG handleiding handhaven voor en door gemeenten. En dat is precies waarover u mij vragen kan stellen op Papendal! Het worden twee ontzettende leuke dagen met veel nieuwe actuele sessies.

 

Colette Gonsalves

Functie: Juridisch adviseur
Expertise: aanbesteden, markt & overheid
Hoe koop ik maatschappelijk verantwoord in? Waar vind ik hulp hierbij? Hoe zorg ik dat het MKB aan bod komt bij aanbestedingen? Mag ik bepaalde opdrachten voorbehouden aan burgerinitiatieven? Hoe stimuleer ik innovatie in de jeugdhulp? Met één aanbieder of open house? Wanneer mag ik een economische activiteit uitvoeren? Moet ik dat eigenlijk wel willen? Ik ga graag met u in gesprek over deze of andere vragen!

 

Hanneke van Katwijk

Functie: Juridisch adviseur
Expertise: Kieswet/verkiezingen, Drank- en horecawet, brandveilig gebruik overige plaatsen, Model-APV, specifiek collecteren en venten
Hebt u vragen over de evaluatie van de Drank- en horecawet, of andere kwesties, stel ze gerust! Ook voor de (Model-)APV, specifiek de collecte- en ventbepaling kunt u bij mij terecht. En mocht u vragen hebben over de Kieswet/verkiezingen, zoals de toegankelijkheid van stemlokalen, onze Verkiezingsagenda 2021 dan bent u bij mij ook aan het juiste adres. Ik wens u een plezierige en leerzame Juridische Tweedaagse toe!

 

Juliette van der Jagt

Functie: Senior juridisch adviseur
Expertise: bestuursrecht, openbaarheid van bestuur, verkiezingen
Bij de VNG houd ik me vooral bezig met advisering op het gebied van het algemeen bestuursrecht (Awb), openbaarheid van bestuur (Wob en Woo) en verkiezingen/Kieswet. Hebt u een vraag over een van deze onderwerpen? Ik hoor het graag! Tijdens de J2D verzorg ik samen met Jean-Paul Heinrich van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn de deelsessie Actualiteiten bestuursrecht. Ik verheug me erop u in Arnhem te ontmoeten en met u over deze en andere – juridische - thema’s te praten.

 

Jan Willem de Joode

Functie: Senior beleidsmedewerker
Expertise: model-APV, gemeentelijke belastingen, WOZ
Deelnemers kunnen bij mij terecht voor informatie over de model-APV. Voorstellen tot wijziging van de model-APV bespreekt de VNG in haar Adviescommissie Gemeenterecht. Op eigen initiatief, omdat we er veel vragen over krijgen óf op voorstel van een commissielid. Misschien hebt u ook wel gedachten over de model-APV, mist u iets of vindt u dat het anders moet. Schroom dan niet om mij aan te spreken.

 

Özlem Bulut-Keskin

Functie: Juridisch adviseur en Secretaris Adviescommissie Gemeenterecht
Expertise: VNG modelverordeningen, bekendmakings- en publicatieregels, Wet hergebruik van overheidsinformatie
Ik ben verantwoordelijk voor de modelverordeningen van de VNG. Onze modellen worden in de Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER) en de Modellen Decentrale Regelgeving (MDR) opgenomen en beheerd. Zie: http://www.vng.nl/modelverordeningen. Andere onderwerpen waarover u bij mij terecht kunt zijn bekendmakings- en publicatieregels. Verder ben ik betrokken bij de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

 

Elly Poldervaart

Functie: Coördinerend sr. juridisch adviseur
Expertise: Overheidsprivaatrecht en juridische kwaliteitszorg
Dit jaar voor de 10e keer de VNG Juridische 2-daagse: ook nu weer met een gevarieerd programma, waarbij er volop mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling en contacten met collega-juristen. Als u vragen hebt op het gebied van overheidsprivaatrecht en juridische kwaliteitszorg, stel ze mij vooral. Ik wens u veel plezier en inspiratie tijdens de congresdagen.

 

Christiaan de Vlieger

Functie: Teamleider afdeling Gemeenterecht
Expertise: Gemeentewet, Wet openbaarheid van bestuur, Wet gemeenschappelijke regelingen
Als teamleider ben ik heel blij dat u ook dit jaar weer de weg hebt gevonden naar ons tweedaags juridisch congres! Vanzelfsprekend hebben we ook nu weer een interessant en afwisselend programma voor u samengesteld, dat inspeelt op de juridische actualiteiten. Tijdens het congres kunt bij mij terecht met vragen over de werkwijze van de VNG en ons juridisch team. Maar ook daarna staan wij u uiteraard graag te woord. Ik kijk er naar uit om u persoonlijk te ontmoeten op Papendal!

Praktische informatie

Locatie 
De VNG Juridische 2-daagse vindt plaats in Congrescentrum Papendal,
Papendallaan 3, 6816 VD in Arnhem.
Telefoonnummers 
Hotel: 026-4837911
Evenementencentrum: 026-4834537
Klik hier voor een routebeschrijving en informatie over (gratis) parkeren en OV.
Vanaf station Arnhem naar Papendal worden pendelbussen ingezet.

Inschrijven
Klik hier om in te schrijven voor de VNG Juridische 2-daagse 2019.
U ontvangt per mail een bevestiging van uw inschrijving. Een week voor het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Voor wie?
De VNG Juridische 2-daagse is bestemd voor juristen, afdelingshoofden en juridisch medewerkers/geïnteresseerden werkzaam bij gemeenten of andere overheidsinstellingen.

Data
Dag 1: maandag 11 november 2019
Dag 2: dinsdag 12 november 2019

Kosten
Deelname:
2 dagen: € 770,-
Dag 1, 11 november: € 399,-
Dag 2, 12 november: € 399,-

Optioneel
Diner maandag 11 november: € 55,-
Overnachting 11 november en ontbijt 12 november: € 115,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Deelname annuleren of wijzigen
U kunt zich voor dit congres nog kosteloos afmelden tot en met zondag 27 oktober 2019. Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen? Klik dan op de link in uw e-mailbevestiging om uw registratie aan te passen.
Als u na 27 oktober annuleert, bent u de deelnamekosten van uw inschrijving verschuldigd. Natuurlijk kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger per mail door aan vngcongressen@vng.nl.

Privacy
De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.